ซีรี่ย์โมดูลรางสไลด์

สินค้ามากมายหลากหลายประเภทรวมกันซึ่งสามารถเข้ากันได้กับมอเตอร์ทุกแบรนด์

ซีรี่ย์โมดูลรางสไลด์
GLTB Series
Built-in Linear Motion Guide Belt Drive Actuator
GLTH Series
Built-in Linear Motion Guide Ball Screw Actuator
แบบบอลสกรู