กรุณาเลือกรุ่นผลิตภัณฑ์จากตารางด้านล่างเพื่อคลิกดาวน์โหลดกราฟิก 2D CAD
หลังจากคลิกกราฟิก3Dดาวน์โหลดแล้ว จะเชื่อมต่อเข้าเว็บสำหรับโหลดกราฟิก3D แล้วสามารถดาวน์โหลดกราฟิก3D ตามความต้องการที่ลูกค้าเลือกไว้
ซีรี่ย์โมดูลรางสไลด์

ซีรี่ย์โมดูลรางสไลด์
ซีรี่ย์ ดาวน์โหลดกราฟิกCAD ดาวน์โหลดกราฟิก3D
GLTB Series
Built-in Linear Motion Guide Belt Drive Actuator
GLTB5  |  GLTB8
GLTH Series
Built-in Linear Motion Guide Ball Screw Actuator
GLTH3  |  GLTH5  |  GLTH8  |  GLTH12  |  GLTH5D  |  GLTH8D  |  GLMH8  |  GLMH5  |  GLTH5M  |  GLTH8M
GTH Series
รางสไลด์บอลสกรูแบบรางนำในตัวแกน
GTH3  |  GTH4  |  GTH5  |  GTH12  |  GTH5S  |  GTH8  |  GTH8S
GTY Series
รางสไลด์บอลสกรูแบบก้านสูบรางนำในตัวแกน
GTY4  |  GTY5  |  GTY8  |  GTY12
ETH Series
รางสไลด์บอลสกรูมาตราฐาน
ETH13  |  ETH14  |  ETH17  |  ETH22  |  ETH17M  |  ETH22M
Y Series
รางสไลด์บอลสกรูแบบก้านสูบ
Y50  |  Y50D  |  Y50L  |  Y65  |  Y65D  |  Y65L
ETB Series
รางสไลด์สายพานมาตราฐาน
ETB14M  |  ETB17M  |  ETB22M
GCH Series
รางสไลด์บอลสกรูแบบรางนำในตัวแกนปลอดฝุ่น
GCH4  |  GCH5  |  GCH8  |  GCH12  |  GCH5S  |  GCH8S
GCY Series
無塵軌道內嵌推桿式螺桿滑台
GCY4  |  GCY5  |  GCY8  |  GCY12
ECH Series
รางสไลด์บอลสกรูปลอดฝุ่น
ECH14  |  ECH17  |  ECH22  |  ECH22M  |  ECH17M
ECB Series
รางสไลด์สายพานปลอดฝุ่น
ECB14  |  ECB17  |  ECB22
ETK & ENK Series
Electric Rack and Pinion Actuator
ETK15  |  ETK22  |  ETK30  |  ENK15  |  ENK22  |  ENK30
M Series
รางสไลด์สายพานแบบยุโรป
MH65  |  MH80  |  MK65  |  MK85  |  MK110  |  MG50  |  MG65  |  MG85
ซีรี่ย์โมดูลมุมฉาก

ซีรี่ย์โมดูลมุมฉาก
ซีรี่ย์ ดาวน์โหลดกราฟิกCAD ดาวน์โหลดกราฟิก3D
XYGT Series
แขนกลมุมฉากแบบรางนำในตัวแกน
XYGT210-A  |  XYGT320-A  |  XYGT430-A  |  XYGT440-A  |  XYGT321-A  |  XYGT432-A
XYTH Series
แขนกลมุมฉากแบบบอลสกรู
XYTH760-A  |  XYTH870-A  |  XYTH876-A  |  XYTH760-G  |  XYTH870-G  |  XYTH876-G  |  XYTH650-P  |  XYTH760-P  |  XYTH880-P  |  XYTH886-P  |  XYTH760-F
XYTB Series
แขนกลมุมฉากแบบสายพาน
XYTB650-A  |  XYTB760-A  |  XYTB870-A  |  XYTB876-A  |  XYTB870-G  |  XYTB876-G
ซีรี่ย์กระบอกสูบไฟฟ้า

ซีรี่ย์กระบอกสูบไฟฟ้า
ซีรี่ย์ ดาวน์โหลดกราฟิกCAD ดาวน์โหลดกราฟิก3D
DGTH Series
กระบอกสูบไฟฟ้าเซอร์โวแบบรางสไลด์ในตัวแกน
DGTH3  |  DGTH4  |  DGTH5
DGTY Series
กระบอกสูบไฟฟ้าเซอร์โวแบบก้านสูบรางนำในตัวแกน
DGTY4  |  DGTY5
CGTH Series
กระบอกสูบไฟฟ้าสเต็ปมอเตอร์แบบรางสไลด์ในตัวแกน
CGTH3  |  CGTH4  |  CGTH5  |  CGTH8
CGTY Series
軌道內嵌推桿式步進電動缸
CGTY4  |  CGTY5
CGCH Series
กระบอกสูบไฟฟ้าเซอร์โวแบบรางสไลด์ในตัวแกนปลอดฝุ่น
CGCH4  |  CGCH5
ซีรี่ย์กระบอกสูบไฟฟ้าขนาดเล็ก

ซีรี่ย์กระบอกสูบไฟฟ้าขนาดเล็ก
ซีรี่ย์ ดาวน์โหลดกราฟิกCAD ดาวน์โหลดกราฟิก3D
DM Series
กระบอกสูบไฟฟ้าเซอร์โวแบบขนาดเล็ก
DMG25  |  DMG40  |  DMH25  |  DMH40
CSG Series
กระบอกสูบไฟฟ้าขนาดเล็กแบบทนทานสูง
CSG20  |  CSG25  |  CSG35
ซีรี่ย์กริปเปอร์ไฟฟ้า

ซีรี่ย์กริปเปอร์ไฟฟ้า
ซีรี่ย์ ดาวน์โหลดกราฟิกCAD ดาวน์โหลดกราฟิก3D
CHS2 Series
กริปเปอร์ไฟฟ้าแบบบอลสกรู
CHS2-S12  |  CHS2B-S20  |  CHS2B-S40  |  CHS2B-S68  |  CHS2C-S20
CHB6 Series
กริปเปอร์ไฟฟ้าแบบโครงสร้างแคม
CHB6-S11  |  CHB6-S14  |  CHB6T-S14
CHY2/CHG2 Series
กริปเปอร์ไฟฟ้าใช้งานร่วมกับแขนกลหุ่นยนต์โคบอท
CHY2B-S80  |  CHY2B-S150  |  CHG2
CHZ2
Worm Drive electric gripper
CHZ2-S14
ซีรี่ส์แขนกลมอเตอร์แบบเชิงเส้น

ซีรี่ส์แขนกลมอเตอร์แบบเชิงเส้น
ซีรี่ย์ ดาวน์โหลดกราฟิกCAD ดาวน์โหลดกราฟิก3D
LGF Series
โมดูลมอเตอร์เชิงเส้นรางนำในตัวแกนปลอดฝุ่น
LGF5  |  LGF15
LTF2 Series
โมดูลมอเตอร์เชิงเส้นแบบแบนรุ่นมีแกนเหล็ก
LTF2-15  |  LTF2-20  |  LTF2-30  |  LTF2-45  |  LTF2-75
LCF2 Series
โมดูลมอเตอร์เชิงเส้นแบบแบนรุ่นมีแกนเหล็กปลอดฝุ่น
LCF2-15  |  LCF2-20  |  LCF2-30  |  LCF2-45  |  LCF2-75
LNF2 Series
โมดูลมอเตอร์เชิงเส้นรุ่นมีแกนเหล็ก(แบบปิดมิดชิด)
LNF2-15  |  LNF2-20  |  LNF2-30  |  LNF2-45  |  LNF2-75
ซีรี่ส์แขนกลแบบตั้งโต๊ะ/งานมุมฉาก

ซีรี่ส์แขนกลแบบตั้งโต๊ะ/งานมุมฉาก
ซีรี่ย์ ดาวน์โหลดกราฟิกCAD ดาวน์โหลดกราฟิก3D
JTHC Series
แขนกลแบบตั้งโต๊ะแบบบอลสกรู (รองรับน้ำหนักเบา-ปานกลาง)
JTHC200  |  JTHC300  |  JTHC400  |  JTHC500  |  JTHC500D
JTHD Series
แขนกลแบบตั้งโต๊ะแบบบอลสกรู (รองรับน้ำหนักปานกลาง-หนัก)
JTHD200  |  JTHD300  |  JTHD400  |  JTHD500  |  JTHD500D
JTHX Series
แขนกลแบบตั้งโต๊ะแบบบอลสกรู
JTHX200  |  JTHX300  |  JTHX400  |  JTHX500  |  JTHX500D
JTL Series
แขนกลแบบตั้งโต๊ะมอเตอร์เชิงเส้น
JTL500
JTHS Series
แขนกลแบบตั้งโต๊ะแบบบอลสกรู (รองรับน้ำหนักเบา-ปานกลาง)
JTHS300  |  JTHS400  |  JTHS500  |  JTHS500D
XYCGT Series
แขนกลรุ่นทนทานสูงแบบบอลสกรู (สเต็ปปิ้งมอเตอร์)
XYCGT320-A  |  XYCGT321-A
XYSGT Series
แขนกลรุ่นทนทานสูงแบบบอลสกรู (เซอร์โวมอเตอร์)
XYSGT430-A  |  XYSGT432-A
ซีรี่ย์ห้องคลีนรูม

ซีรี่ย์ห้องคลีนรูม
ซีรี่ย์ ดาวน์โหลดกราฟิกCAD ดาวน์โหลดกราฟิก3D
GCH Series
รางสไลด์บอลสกรูแบบรางนำในตัวแกนปลอดฝุ่น
GCH4  |  GCH5  |  GCH8  |  GCH12  |  GCH5S  |  GCH8S
GCY Series
รางสไลด์บอลสกรูแบบก้านสูบรางนำในตัวแกนปลอดฝุ่น
GCY4  |  GCY5  |  GCY8  |  GCY12
ECH Series
รางสไลด์บอลสกรูปลอดฝุ่น
ECH14  |  ECH17  |  ECH22  |  ECH22M  |  ECH17M
ECB Series
รางสไลด์สายพานปลอดฝุ่น
ECB14  |  ECB17  |  ECB22
CGCH Series
กระบอกสูบไฟฟ้าเซอร์โวแบบรางสไลด์ในตัวแกนปลอดฝุ่น
CGCH4  |  CGCH5
CCB Series
รางสไลด์สายพานปลอดฝุ่น
CCB10
LCF2 Series
โมดูลมอเตอร์เชิงเส้นแบบแบนรุ่นมีแกนเหล็กปลอดฝุ่น
LCF2-15  |  LCF2-20  |  LCF2-30  |  LCF2-45  |  LCF2-75
ซีรี่ส์รถลำเลียงสินค้าอัตโนมัติ

ซีรี่ส์รถลำเลียงสินค้าอัตโนมัติ
ซีรี่ย์ ดาวน์โหลดกราฟิกCAD ดาวน์โหลดกราฟิก3D
Customized Series
客製化產品 AMR/AGV/KIT
SLAM Series  |  Magnetic Series  |  Lifting Application  |  Transferring Application  |  Tow Application
MultiV-S-SV Series
多方向移動機器人AMR
MultiV-S-SV-C5D(Tow)  |  MultiV-S-SV-GD7(LIFT)
MultiH-S-SV Series
多方向移動機器人AMR
MultiH-S-SV-G85(platform)
Mpcart-S-BL Series
自主移動機器人AMR(後輪轉向機能)
MPcart-S-BL-F64(Tow)
Pcart-S-BL Series
自主移動機器人AMR(二輪差速機能)
Pcart-S-BL-E5C(Lift)  |  Pcart-S-BL-85D(Lift)  |  Pcart-S-BL-654(Lift)  |  Pcart-S-BL-964(platform)
MPcart-M-BL Series
自動搬運車AGV(後輪轉向機能)
MPcart-M-BL-F64(Tow)  |  MPcart-M-BL-KA2(Tow)  |  MPcart-M-BL-I96(Lift)  |  MPcart-M-BL-K65(Lift)  |  MPcart-M-BL-G6B(Roller)
Pcart-M-BL Series
自動搬運車AGV(二輪差速機能)
Pcart-M-BL-855(Lift)  |  Pcart-M-BL-D65(Lift)  |  Pcart-M-BL-I62(Lift)  |  Pcart-M-BL-E5C(Roll)  |  Pcart-M-BL-B6J(Roll)  |  Pcart-M-BL-A59(Cobot)  |  Pcart-M-BL-844(platform)  |  Pcart-M-BL-C53(Tow)  |  Pcart-M-BL-B54(Tow)
MultiV-SV Series
多方向垂直舵輪 Servo
MultiV-SV60M-7G400WB-75-ST
MultiH-SV Series
多方向水平舵輪 Servo
MultiH-SV60M-30G400WB-180-ST
P-SV Series
二輪差速驅動輪套件 Servo
P-SV60M-30G400WB-200-ST  |  P-SV60M-30G200WB-160-ST
MP-BL Series
後輪轉向驅動套件 BLDC
MP-BS90S-30G150WB-125-FN  |  MP-BS90S-30G150WB-125-FA  |  MP-BS90S-30G150WB-125-FL  |  MP-BS90M-30G350WB-150-FN  |  MP-BS90M-30G350WB-150-FL
P-BL Series
二輪差速驅動輪套件 BLDC
PL-BS90M-32G450WB-150-ST  |  Pd-BS90M-30G450WB-150-ST  |  P-BS90S-30G150WB-150-ST
Charger series
自動充電站
Charger Station series
Air Bearing Axis/Cast iron Asis/ Alignment Stage / Horizontal Z-Axis

Air Bearing Axis/Cast iron Asis/ Alignment Stage / Horizontal Z-Axis
ซีรี่ย์ ดาวน์โหลดกราฟิกCAD ดาวน์โหลดกราฟิก3D
LBT Series
A i r B e a r i n g A x i s
LBT210  |  LBT275
LXY Series
Alignment Stage
LXY150  |  LXY300  |  LXY100-G
ZH Series
Horizontal Z-Axis
ZH20H  |  ZH20
LTS / ETS Series
Cast iron Axis
LTS22  |  LTSU22  |  ETS22
Air bearing Stage Series
奈米級空氣軸承平台
Linear Motor Stage
次系統線性馬達平台

หมายเหตุ

ข้อควรระวังเมื่อดาวน์โหลดกราฟิกCAD
※ สำหรับรายการที่ไม่ได้แสดงบนตารางโปรดติดต่อกับเรา ติดต่อเรา