ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ประกาศสินค้าเลิกผลิต วันที่วางจำหน่าย:2023/08/11
ประกาศสินค้าเลิกผลิต วันที่วางจำหน่าย:2023/08/11
【Product Discontinuation Notice】

尊敬的各位客戶您好: 感謝各位客戶長期的支持, 下列產品系列將於以下時間終止生產。 

停產後之保養、維修更換服務仍會持續提供, 關於後續替代機種等之功能互換性, 可致電免付費專線:0800-800-893。

系列別停產規格停產對應規格
ETHETH5GTH4
ETH6GTH4
ECHECH5GCH4
ECH6GCH4
ETBETB14ETB14M
ETB17ETB17M
ETB22ETB22M
MM65MH65
M65MMH65
M80MMH80
CSCSF20CSG25
CSH20CSG25
CSS20CSG25
DMDMG25-行程100無替代
DMG40-導程12無替代
DMH25-行程75、100無替代
DMH40-行程100無替代
DMH40-導程12無替代
CTHCTH5CGTH4
CTH6CGTH5
CTH10CGTH8
CTH12CGTH8
CTH13CGTH8
CCHCCH5CGCH4
CCH6CGCH4
CCH5MCGCH4
CCH6MCGCH4
CCH10CGCH8
CCH12CGCH8
CCH14CGCH8
CTBCTB5CGLTB5
CTB6CGLTB5
CTB10CGLTB8
CTB14CGLTB8
CCBCCB10CGLCB8
CHCHS2-S20CHS2B-S20
 CHS2-S40CHS2B-S40
 CHS2-S68CHS2B-S68
 CHS20CHS2B-S20
 CHS25CHS2B-S20
LTFLTF15LTF2-15 / LNF2-15
LTF20LTF2-20 / LNF2-20
LTF30LTF2-30 / LNF2-30
LTF45LTF2-45 / LNF2-45
LTF75LTF2-75 / LNF2-75
LCFLCF15LCF2-15
LCF20LCF2-20
LCF30LCF2-30
LCF45LCF2-45
LCF75LCF2-75
LAFLAF7無替代
LAF15無替代
LAF20無替代
LAF30無替代
LSFLSF7無替代
LSF15無替代
LSF20無替代
LSF30無替代
LAULAU3無替代
LAU5無替代
LMRLMR20無替代
LMR25無替代
LMR32無替代
ETLETL15無替代(鋁擠本體使用完畢後不生產)
ETL22無替代(鋁擠本體使用完畢後不生產)
ECLECL15無替代(鋁擠本體使用完畢後不生產)
ECL22無替代(鋁擠本體使用完畢後不生產)

2. 以下規格僅台灣廠停產,如有需求則由特注對應

系列別停產規格停產對應規格
ETHETH5MGTH4
ETH6MGTH4
ETH10GTH8
ETH12GTH8
ETBETB5GLTB5
ETB6GLTB5
ETB10GLTB8
ECHECH5MGCH4
ECH6MGCH4
ECH10GCH8
ECH12GCH8
ECBECB5GLCB5
ECB6GLCB5
ECB10GLCB8

3. 以上未備註規格,相關零件對應庫存兩年(至2025 / 05 / 31)
4. Repeat Orders 請以停產規格重新對應。2023/02/23 ข่าวสินค้าด่วน 微型電動缸 、軸棒多動子線馬電動缸模組 榮獲2023 台灣精品獎
2020/11/03 ข่าวสินค้าด่วน เฮ้! โตโยออโตเมชัน 「LGF โมดูลมอเตอร์เชิงเส้นแบบรางนำในตัวแกน」และ 「CHYกริปเปอร์ไฟฟ้า Leadความยาวสูง 」ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสินค้ายอดเยี่ยมในไต้หวันปี 2021 !
2020/09/07 ประกาศสินค้าเลิกผลิต ประกาศสินค้าเลิกผลิต ซีรีย์ JTB ทั้งหมดแขนกลแบบตั้งโต๊ะ
2020/09/07 ประกาศสินค้าเลิกผลิต การแจ้งการหยุดผลิตสินค้า NET100 โมดูลการสื่อสารเครือข่าย
2020/07/20 ประกาศสินค้าเลิกผลิต แจ้งหยุดการผลิตสินค้าซีรีย์ LTF/LCF
2017/12/13 ประกาศสินค้าเลิกผลิต แจ้งการหยุดผลิตสินค้าซีรี่ย์ CTH5/CTH6
2017/10/05 เปลี่ยนแปลงเวลาส่งสินค้า แจ้งจัดส่งสินค้าล่าช้าซีรี่ย์ ETH5M/6M/10/12
2017/08/23 ประกาศสินค้าเลิกผลิต แจ้งการหยุดผลิตสินค้าซีรี่ย์ ETH10/ETH12/ECH10/ECH12/CY50/CY65/CTH10/CTH12/CTH13
2023/02/23 ข่าวสินค้าด่วน
微型電動缸 、軸棒多動子線馬電動缸模組 榮獲2023 台灣精品獎
2020/11/03 ข่าวสินค้าด่วน
เฮ้! โตโยออโตเมชัน 「LGF โมดูลมอเตอร์เชิงเส้นแบบรางนำในตัวแกน」และ 「CHYกริปเปอร์ไฟฟ้า Leadความยาวสูง 」ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสินค้ายอดเยี่ยมในไต้หวันปี 2021 !
2020/09/07 ประกาศสินค้าเลิกผลิต
ประกาศสินค้าเลิกผลิต ซีรีย์ JTB ทั้งหมดแขนกลแบบตั้งโต๊ะ
2020/09/07 ประกาศสินค้าเลิกผลิต
การแจ้งการหยุดผลิตสินค้า NET100 โมดูลการสื่อสารเครือข่าย
2020/07/20 ประกาศสินค้าเลิกผลิต
แจ้งหยุดการผลิตสินค้าซีรีย์ LTF/LCF
2017/12/13 ประกาศสินค้าเลิกผลิต
แจ้งการหยุดผลิตสินค้าซีรี่ย์ CTH5/CTH6
2017/10/05 เปลี่ยนแปลงเวลาส่งสินค้า
แจ้งจัดส่งสินค้าล่าช้าซีรี่ย์ ETH5M/6M/10/12
2017/08/23 ประกาศสินค้าเลิกผลิต
แจ้งการหยุดผลิตสินค้าซีรี่ย์ ETH10/ETH12/ECH10/ECH12/CY50/CY65/CTH10/CTH12/CTH13