ซีรี่ย์โมดูลรางสไลด์

สินค้ามากมายหลากหลายประเภทรวมกันซึ่งสามารถเข้ากันได้กับมอเตอร์ทุกแบรนด์

GLTB Series

แบบสายพาน
GLTB5 GLTB8

Repeatability:±0.05(mm)
Lead:60(mm)
Maximum Rotating speed:3000 rpm
Maximum Speed :3000 (mm/s)
Maximum Payload (Horizontal):8(kg)
Rated Thrust:116 (N)
Stroke/Pitch :50-3000 / 50(mm)